Des Han aux Tang : Wang Bi, Guo Xiang, He Yan et d'autres